2022-10-05
Skolbyggnad

Niornas meritvärde högst hittills

Eleverna som gick ut nian före sommaren hade det högsta genomsnittliga meritvärdet som Gnesta någonsin uppnått. Det visar Skolverkets senaste statistik.

Varje höst släpper Skolverket statistik kring föregående läsårs niondeklassare. Nu när statistiken har kommit för läsåret 2021/2022 står det klart att förra läsårets nior uppnått kommunens högsta genomsnittliga meritvärde – någonsin!

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Lundin är glad och stolt. Hon tror att lärarbehörigheten varit viktig för samarbetet kring elevers lärande, och att den är en viktig del i kommunens förändringsresa i skolan för högre kunskapsresultat. Ett förändringsarbete som alltså nu verkar ge resultat.

– Det är väldigt glädjande! Högre meritvärde visar att våra elever lär sig mer. Jag vill framhäva att det är ett idogt arbete som våra lärare, skolledare, förvaltning och nämnd utför för att vi ska få en bättre skola för våra elever.

Även Peter Forsberg, rektor på Frejaskolan, är glad över resultatet. Han tror också att den höga behörigheten är en viktig faktor i utvecklingen av meritvärdet, och är nöjd med att ha lyckats anställa fler behöriga lärare. Gnesta kommun har högst lärarbehörighet i hela Sörmland.

– Först och främst beror det på våra duktiga medarbetare som varje dag levererat bra undervisning. Vi har fantastiska elever, lärare och medarbetare, säger Peter Forsberg som är rektor på Frejaskolan.