2020-11-18

Nya rutiner för information om konstaterad smitta i förskolan och skolan

Smittskyddet vid Region Sörmland har uppdaterat sina rutiner vid konstaterad smitta i förskolan och skolan. Rutinerna innebär att rektor får ett större ansvar för att smittspåra och informera berörda när det gäller just risk för smittspridning inom förskolan och skolan, något som tidigare skötts av Region Sörmland Smittskydd.

Information ges numera av verksamheten vid smittorisk

Sedan idag, onsdag 18 november är det rektor, som gör en bedömning av vilka på förskolan eller skolan som riskerar att ha utsatts för smitta, om en person som vistats i verksamheten har bekräftats ha covid-19. Det är också rektor, istället för smittskyddet, som kontaktar de som riskerar att ha smittats.

Informationen som skickas ut har tagits fram av Region Sörmland och skickas på uppdrag av regionen. Den innehåller förhållningsregler för de personer som kan ha utsatts för smittrisk. Förhållningsreglerna har alltså inte bestämts av skolan, utan av regionen. Vi skickar också med information om vilken dag personen med covid-19 senast var i skolan.

De nya rutinerna har tagits fram för att säkerställa att smittspårningen genomförs på ett effektivt sätt. Förändringen kan innebära att fler får information med förhållningsregler jämfört med tidigare under hösten eller i våras. Eftersom vi bara informerar de som rektor bedömer riskerar att ha smittats, kommer alltså vissa vårdnadshavare få information som inte andra får.

Förhållningsregler

Barn och elever som kan ha utsatts för smittrisk i förskolan och skolan, får följande förhållningsregler av Region Sörmland. Förhållningsreglerna gäller från den dag personen som riskerar att ha smittat andra senast var i verksamheten och 14 dagar framåt.

Man ska:

  • Träffa så få personer som möjligt; undvika att träffa vänner och avstå från fritidsaktiviteter som innebär nära kontakt med andra; undvika att gå i affärer och vistas i allmänna lokaler samt om möjligt undvik att resa med kollektivtrafiken; hålla avstånd till de som du ändå måste träffa (1,5–2 meter), både inom- och utomhus.
  • Stanna hemma vid symtom, även om de är milda och inte utsätta andra för smittrisk. De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Provtagning för covid-19

Du anmäler dig till provtagning genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. Se relaterad info. Om du är 13 år eller äldre loggar du själv in. För barn som är 6-12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

Om du inte har möjlighet att använda eller skaffa e-legitimation kan du skicka ett mejl till provtagningcovid19@regionsormland.se för att få hjälp så att du själv kan boka en provtagning.