2020-03-05

Ny lärplattform för förskolan

Nu introducerar vi lärplattformen Infomentor förskola, för att underlätta kommunikation och samverkan mellan vårdnadshavare och personal i förskolan. Lärplattformen underlättar även personalens pedagogiska dokumentation.

Vad kan jag göra i Infomentor?

  • Få information om vad som sker på ditt barns förskola
  • Rapportera frånvaro för ditt barn direkt via plattformen
  • Boka utvecklingssamtal

Hur får jag tillgång till Infomentor?

Förskolorna kommer att lämna ett informationsblad om hur du loggar in på Infomentor.

För att logga in på Infomentor i deras webbläsarversion kan du logga in med e-legitimation. Vill du hellre använda Infomentors app behöver du ett användarnamn och lösenord, som du får av förskolan tillsammans med informationsbladet.

E-tjänsten för förskoleärenden är kvar

Följande ärenden kommer du fortsatt hantera i vår e-tjänst för förskoleärenden:

  • Ansökan om förskoleplats
  • Schemaändring
  • Ändring av grund för placering