2019-04-29
Frejaskolans ledning

Annika Nelander, biträdande rektor; Peter Forsberg, rektor; Patrik Göransson, biträdande rektor

Ny ledning med stora visioner för Frejaskolan

Frejaskolans nya ledning består av rektor Peter Forsberg och två biträdande rektorer, Annika Nelander och Patrik Göransson. Sedan i tisdags den 23 april har de arbetat tillsammans på skolan.

– Det känns fantastiskt roligt att ha rekryterat ett så erfaret och engagerat rektorsteam till Frejaskolan. Peter, Annika och Patrik kommer bidra med mycket driv och engagemang till Frejaskolan och barn- och utbildningsförvaltningen i stort. Vi är mycket glada att ha dem här, berättar förvaltningschef Christina Thunberg.

Fokus på att utveckla undervisningen

Frejaskolans nya skolledning har tidigare arbetat tillsammans på en skola i Salem. Alla är lärare i grunden och har tidigare erfarenhet av arbete som skolledare och med skolutveckling. De trivs bra med varandra och har stora visioner för Frejaskolan.

– Jag ser fram emot att utveckla skolan tillsammans med mina kollegor och skolans elever. Målet är att skapa en hållbar skola och arbetsplats, med en pedagogik som gynnar eleven. Frejaskolan ska vara en skola som elever, föräldrar och Gnestaborna talar gott om. Vårt mål är att alla ska vara trygga med att vi klarar vårt uppdrag, säger Peter.

Annika Nelander, en av skolans två biträdande rektorer, har länge arbetat med undervisningsutveckling. Detta kommer vara i fokus även på Frejaskolan, där Annikas främsta uppdrag kommer vara arbetet med det pedagogiska ledarskapet.

– Varje elev ska känna att den kan visa vem den är, få möjlighet att lyckas och känna att det är viktigt och roligt att gå i skolan. Det är ett mål som vi kommer att jobba mot aktivt. Vår främsta strategi för att uppnå det är att utveckla den dagliga undervisningen tillsammans med lärarna, berättar Annika.

Det nya rektorsteamet är eniga om Frejaskolans och Gnestas skolors potential. Peter menar att Gnesta känns tryggt och har mycket bra grundförutsättningar för att kunna ha skolor som håller god kvalitet.

– Frejaskolan känns som en vänlig plats med glada och positiva människor och vi ser fram emot att få fokusera på att utveckla undervisningen tillsammans med lärarna, instämmer Annika.

Skolans andra biträdande rektor, Patrik Göransson, har redan hunnit lära känna skolan och beskriver sina första två månader som de snabbaste i sitt yrkesliv.

– Tiden har gått fort och jag har haft väldigt roligt under tiden. Jag är glad över att hela den nya ledningen nu är på plats. Det innebär att vi kan lägga fullt fokus på att utveckla skolan. Vi har en spännande och utmanande tid framför oss, säger Patrik.

Från två enheter till en F–9-skola

I samband med att skolan fått en ny ledning har skolan även slagits ihop till en enhet. Tidigare har Frejaskolan varit uppdelad i två enheter med olika rektorer, en för F–6 och en för 7–9. Men från och med 23 april är Frejaskolan alltså en F–9-skola. Det ger goda förutsättningar för att utveckla skolan.

– Med en gemensam skolledning skapar vi bättre möjligheter att arbeta med elevernas kunskapsresultat, övergripande arbetsmiljöfrågor och med personal- och ekonomifrågor. Dessutom kan vi förstärka samarbetet mellan stadierna och använda våra resurser mer effektivt och flexibelt, berättar förvaltningschef Christina Thunberg.

Senast publicerad 2019-04-29