2022-12-28

Ny maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Från och med 1 januari 2023 gäller nya avgiftsnivåer för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Gnesta kommun tillämpar maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa har förändrats, då inkomsttaket höjts genom indexering. Detta innebär att inkomsttaket per månad för 2023 är 54 830 kronor.

Därför har barn- och utbildningsnämnden fastställt nya avgiftsnivåer för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt följande:

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 645 kronor per månad enligt maxtaxa

Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1 097 kronor per månad enligt maxtaxa

Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor per månad enligt maxtaxa

Fritidshem

Barn 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 097 kronor per månad enligt maxtaxa

Barn 2: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor per månad enligt maxtaxa

Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor per månad enligt maxtaxa