2021-01-05

Ny maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Nu gäller nya avgiftsnivåer för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Gnesta kommun tillämpar maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa har förändrats, då inkomsttaket höjts genom indexering. Detta innebär att inkomsttaket från och med 1 januari 2021 är 50 340 kronor. Därför har barn- och utbildningsnämnden fastställt nya avgiftsnivåer för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt följande:

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 510 kronor per månad enligt maxtaxa

Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1 007 kronor per månad enligt maxtaxa

Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor per månad enligt maxtaxa

Fritidshem

Barn 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 007 kronor per månad enligt maxtaxa

Barn 2: 1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor per månad enligt maxtaxa

Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 503 kronor per månad enligt maxtaxa