2021-12-08

Ny maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Från och med 1 januari 2022 gäller nya avgiftsnivåer för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Gnesta kommun tillämpar maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa har förändrats, då inkomsttaket höjts genom indexering. Detta innebär att inkomsttaket per månad för 2022 är 52 410 kronor.

Därför har barn- och utbildningsnämnden fastställt nya avgiftsnivåer för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt följande:

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 572 kronor per månad enligt maxtaxa

Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1 048 kronor per månad enligt maxtaxa

Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 524 kronor per månad enligt maxtaxa

Fritidshem

Barn 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 048 kronor per månad enligt maxtaxa

Barn 2: 1 % av inkomsten – dock högst 524 kronor per månad enligt maxtaxa

Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 524 kronor per månad enligt maxtaxa