2019-12-11

Ny maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Från och med 1 januari 2020 gäller ny maxtaxa för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Gnesta kommun tillämpar maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Nu har förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa förändrats, då inkomsttaket höjts genom indexering. Inkomsttaket kommer från och med 1 januari 2020 att vara 49 280 kronor. Därför har barn- och utbildningsnämnden fastställt nya avgiftsnivåer för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg enligt följande:

Förskola och pedagogisk omsorg

Barn 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 478 kronor per månad enligt maxtaxa
Barn 2: 2 % av inkomsten – dock högst 986 kronor per månad enligt maxtaxa
Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kronor per månad enligt maxtaxa

Fritidshem

Barn 1: 2 % av inkomsten – dock högst 986 kronor per månad enligt maxtaxa
Barn 2: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kronor per månad enligt maxtaxa
Barn 3: 1 % av inkomsten – dock högst 493 kronor per månad enligt maxtaxa