2023-06-29

Nytt namn för anpassad skola

Från den 2 juli byter grundsärskola namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Riksdagen har beslutat om förändringar i skollagen genom SFS 2022:1315. Förändringarna innebär bland annat att namnet särskola byts ut till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Förändringarna börjar gälla den 2 juli 2023. Ändringen är en del av en långsiktig målsättning att stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.