2017-03-14

Nytt om skolskjuts inför läsåret 2017/2018

Elever som har rätt till skolskjuts enligt bedömningsgrunderna i skolskjutsriktlinjerna kommer inför höstterminen 2017 att få ett erbjudande om skolskjuts. Utgångspunkten är att vårdnadshavare, till skillnad från tidigare år, inte behöver ansöka om skolskjuts. 
Erbjudande om skolskjuts skickas ut med post till elevens folkbokföringsadress. Erbjudande om skolskjuts till elever i förskoleklass skickas i april och för alla övriga elever (årskurs 1-9) i maj.

Detta gäller inte för elever med särskilda skäl eller växelvis boende som senare ansöker på särskild blankett.

Här kan du läsa mer information om skolskjuts

Senast publicerad 2017-03-15