2023-01-30

Olaga hot mot Frejaskolan i Gnesta

Idag på morgonen, 30 januari, har Frejaskolan tagit emot ett kuvert innehållande hot. Polis har avlägsnat föremålet och en anmälan om olaga hot mot grupp har upprättats.

Kuvertet innehöll en tomhylsa, det vill säga en mässingshylsa utan vare sig krut eller kula. Polisen har varit på plats på skolan och undersökt kuvertet och hylsan och har tagit med sig föremålen för vidare undersökningar, så kallad spårsökning.

Anmälan

Polisen har gjort en anmälan om olaga hot, precis som i de tidigare fall under hösten då bland annat reningsverket mottog brev med liknande innehåll. En förundersökning pågår kring kuverten med hot ställda till kommunen.

Polisens bedömning är att det inte finns ett pågående hot mot Frejaskolan i nuläget och jourhavande förundersökningsledare anser inte att skolan i nuläget behöver vidta några särskilda åtgärder. Med anledning av det fortsatte lektionerna som vanligt under dagen, för bibehållen stabilitet och trygghet.

Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Har du blivit utsatt för hot som upplevs som allvarligt ska du göra en polisanmälan.