2018-04-04

Placeringarna inför hösten är klara

Placeringarna i förskoleklass inför höstterminen 2018 är nu klara. Besked har idag den 4 april skickats med post till samtliga vårdnadshavare som ansökt om plats i förskoleklass för sina barn i Gnestas kommunala skolor.

Redan nu är det möjligt att för dem som ansökt digitalt att logga in i e-tjänsten och se vilken skola barnet placerats på. I e-tjänsten framgår endast skola, inte motiveringen till placeringen. Motiveringen framgår av de brev som skickats ut och som bör komma fram torsdagen den 5 april 2018.

Antalet ansökningar gällande sexåringar folkbokförda i Gnesta fördelade sig enligt följande:

  • Dansutskolan: 55
  • Frejaskolan: 44
  • Kvarnbackaskolan: 5
  • Welandersborgs skola: 23

Dansutskolan har möjlighet att ta emot 50 elever, vilket inneburit att fem av sexåringarna som önskat Dansutskolan, istället har placerats på andra skolor. Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavarna önskar att barnet ska gå. Samtidigt får detta inte innebära att ett annat barns rätt till en skola nära hemmet åsidosätts.

Vad är den relativa närhetsprincipen?

När det är fler som ansöker om plats på en skola än skolan kan ta emot, tillämpar Gnesta kommun de regler för placering som beslutats av barn- och utbildningsnämnden. Urvalet har därmed gjorts utifrån den så kallade relativa närhetsprincipen. Utgångspunkten är att säkerställa så att alla barn har möjlighet att få plats på en skola nära hemmet, i enlighet med skollagen. Rent praktiskt innebär den relativa närhetsprincipen att avståndet från barnets folkbokföringsadress till den önskade skolan mäts. Därefter mäts även avståndet till närmaste alternativa skola. Avståndet till alternativ skola minus avståndet till önskad skola ger då ett värde. Alla barn rangordnas därefter utifrån detta värde, där högst värde hamnar överst.

Det är alltså skillnaden i avstånd mellan den önskade skolan och den alternativa skolan som är grunden för rangordningen. Här finns mer information om urvalsgrunder och den relativa närhetsprincipen.länk till annan webbplats

Senast publicerad 2018-04-04