2024-05-23
En bild på en hund som blir klappad

Rasta gärna hunden men inte på förskolan

Ta gärna hunden med på promenad men gör det inte på våra förskolegårdar.

Förskolans skolgård är en plats där våra elever ska kunna leka och vistas tryggt. Området räknas inte som allmän plats och därför gäller andra regler för vilka som får vistas där.

Hundar får inte vistas på eller rastas på förskolan områden, med hänsyn till allergiker och eventuellt hundrädda barn och vuxna.

För dig som vill rasta hunden i en inhägnad hage finns det vid Lötbodal som är öppen för allmänheten.