2018-04-03

Rättvist med rätt avgift

Barn- och utbildningsförvaltningen har kontrollerat de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem lämnade in år 2016. Kontrollen genomföras varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt, alla ska betala rätt avgift.

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2016 enligt Skatteverkets register, och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Gnesta kommun.

Har du betalat för mycket eller för lite avgift?

De flesta av er som hade plats i barnomsorgen 2016 har betalat rätt avgift. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst så att avgiften inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem blir rätt. Visar det sig att den lämnade inkomstuppgiften för 2016 har varit högre/lägre än den faktiska inkomsten innebär det att vi efter hand fakturerar/betalar tillbaka avgift. Har du betalat för mycket under 2016 så kommer mer information till dig med posten.
Har du betalat för lite under 2016 kommer du att få en faktura i april att betalas senast 30 april 2018.

Här kan du läsa riktlinjerna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.PDF

Har du frågor eller vill veta mer kan du kontakt oss på avgiftskontroll@gnesta.se
Du kan även kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen på telefon 0158-275 000

Senast publicerad 2018-04-03