2021-04-01
Illustration av sedlar och mynt mot en orange bakgrund.

Rättvist med rätt avgift i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen har kontrollerat de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem lämnade år 2019. Genom avgiftskontrollen kan felaktiga avgifter rättas till.

Hur går kontrollen till?

Kontrollen genomförs varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt då alla ska betala rätt avgift. Kontrollen görs genom att jämföra de inkomstuppgifter som hushållet lämnat med hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket. Om kontrollen visar att hushållet har betalat fel avgift gör vi en avgiftsjustering.

Anledningen till att avgiftskontrollen sker med lång eftersläpning är att vi måste invänta att alla deklarationer är behandlade hos Skatteverket.

Har du betalat för mycket eller för lite avgift?

Vårdnadshavare har ansvar för att ange rätt uppgifter, så att avgiften som tas ut blir rätt. Om den inlämnade inkomstuppgiften för 2019 var högre eller lägre än din faktiska inkomst innebär det att du antingen får en faktura att betala eller att vi betalar tillbaka en del av avgiften.

Om du har betalat för mycket under 2019 så kommer du få ett brev med mer information om detta.

Om du har betalat för lite under 2019 får du en faktura för inbetalning hemskickad.

Vill du veta mer?

Om du har frågor eller vill veta mer kan du kontakta oss på barn- och utbildningskontoret, se kontakt.