2022-07-25
Bild på pendeltåg på perrong.

Resekort för dig i gymnasiet

Behöver du ett resekort för att ta dig till gymnasiet? Från och med måndagen den 8 augusti, kan du som gymnasieelev kvittera ut resekort för resor med Sörmlandstrafiken eller SL.

Resekorten kvitteras ut på servicecenter, i samma lokaler som biblioteket, från och med måndagen den 8 augusti. Kom ihåg att ta med dig din legitimation. Glöm inte att registrera ditt resekort på Sörmlandstrafikens respektive SL:s webbplats. Då får du ett nytt om du råkar tappa bort ditt kort.

För dig som går i gymnasiet i Sörmland

Om du har haft ett busskort i årskurs 9 och ska åka till gymnasium i Nyköping, åker du på det kort du redan har. Kortet fylls på automatiskt inför varje termin. Hade du inget busskort i årskurs 9 ska du gå till servicecenter och kvittera ut ett kort.

Elever som ska gå på någon av gymnasieskolorna i Sörmlands län får ett kort med Sörmlandstrafiken. Detta gäller också elever som ska åka regionaltåg till exempelvis Flen.

För dig som går i gymnasiet i Stockholm

Elever som ska gå på ett gymnasium i Stockholms län kvitterar ut ett SL-kort på servicecenter. Du som ska resa med SL behöver sedan kvittera ut ett nytt resekort i början av varje termin.