2023-08-11
Bild på pendeltåg på perrong.

Resekort för dig i gymnasiet

Behöver du ett resekort för att ta dig till gymnasiet? Från och med tisdagen den 15 augusti klockan 13.00, kan du som gymnasieelev kvittera ut resekort för resor med Sörmlandstrafiken eller SL.

Resekorten kvitteras ut på servicecenter, i samma lokaler som biblioteket, från och med tisdagen den 15 augusti klockan 13.00. Kom ihåg att ta med dig din legitimation. Glöm inte att registrera ditt resekort på Sörmlandstrafikens respektive SL:s webbplats. Då får du ett nytt om du råkar tappa bort ditt kort.

För dig som går i gymnasiet i Sörmland

Om du har haft ett busskort i årskurs 9 och ska åka till gymnasium i Nyköping, åker du på det kort du redan har. Kortet fylls på automatiskt inför varje termin. Hade du inget busskort i årskurs 9 ska du gå till servicecenter och kvittera ut ett kort.

Elever som ska gå på någon av gymnasieskolorna i Sörmlands län får ett kort med Sörmlandstrafiken. Detta gäller också elever som ska åka regionaltåg till exempelvis Flen.

För dig som går i gymnasiet i Stockholm

Elever som ska gå på ett gymnasium i Stockholms län kvitterar ut ett SL-kort på servicecenter. Har du ett grönt SL-kort från tidigare läsår tar du med dig detta.