2017-09-26

Rösta på höstens skolbiofilmer

I  mitten av oktober kommer förskoleklass-åk 9 att se skolbio på Elektron. Två skolbioinformatörer per klass visar sina klasskamrater utdrag ur tre filmer. Alla elever får sedan rösta på vilken film de vill se på Skolbio. Resultaten av omröstningen i varje klass publiceras vartefter de kommer in, senast 4 oktober har vi ett slutresultat på hemsidan.

Urvalet av filmer som finns tillgängliga för skolbiovisningar är lite begränsat jämfört med det vanliga bioutbudet, men de representerar en stor bredd av filmer. Titta gärna på klippen för att få ett smakprov på vad våra elever får ta del av.

Här finns länkar till trailers från alla filmer.

Två flickor sitter i skåpet under diksbänken.

Siv sover vilse.

Senast publicerad 2017-09-26