2018-04-20

Skolskjutserbjudanden till elever i grundskolan är nu utskickade

Elever som har rätt till skolskjuts enligt bedömningsgrunderna i kommunens skolskjutsriktlinjer har nu fått ett erbjudande om skolskjuts för läsåret 2018/2019. Utgångspunkten är att vårdnadshavare inte behöver göra en ansökan om skolskjuts.

Erbjudande om skolskjuts skickas ut med post till elevens folkbokföringsadress. Nytt för i år är att du som vårdnadshavare tackar ja eller nej till detta erbjudande genom kommunens e-tjänst ”Svara på erbjudande om skolskjuts”.

Här hittar du e-tjänsten ”Svara på erbjudande om skolskjuts”

Elever med placering på fritidshem, fritidsklubb eller i pedagogisk omsorg får inte skolskjuts till och/eller från dessa verksamheter.
Har du som vårdnadshavare inte fått erbjudande om skolskjuts hemskickat har vi gjort bedömningen att ditt barn inte har rätt till skolskjuts utifrån grundläggande bedömningsgrunder.
Om du anser att denna bedömning är felaktig och vill att det görs en ny prövning, behöver du göra en ansökan om skolskjuts. Detta gäller även om ditt barn har behov av skolskjuts utifrån särskilda skäl eller växelvis boende. Det innefattar också dig som har barn i grundsärskolan utanför Gnesta kommun.
En ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår.
Nytt för i år är också att ansökan om skolskjuts görs digitalt genom kommunens e-tjänst ”Skolskjutsansökan för grundskola”.

Ansökan öppnas i början av maj.

Senast publicerad 2018-04-20