2018-04-05

Skolskjuts läsåret 2018/2019

Elever som har rätt till skolskjuts enligt bedömningsgrunderna i kommunens skolskjutsriktlinjer kommer under april månad att få ett erbjudande om skolskjuts.

Utgångspunkten är att elever inte behöver göra en ansökan om skolskjuts.
Erbjudande om skolskjuts skickas ut med post till elevens folkbokföringsadress.
Detta gäller inte för elever med särskilda skäl eller växelvis boende. Dessa elever ansöker om skolskjuts på särskild blankett under maj månad. En ny ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår.
Mer information kommer i samband med att erbjudande om skolskjuts skickas ut i april.

Senast publicerad 2018-04-05