2020-08-11

Skolstart för dig som går på gymnasiet

Snart startar skolorna igen efter ett långt sommarlov. För många gymnasieelever blir det en efterlängtad start efter en annorlunda vår med distansstudier. Ändå är det en skolstart vi skall närma oss med försiktighet.

Nästa vecka startar skolorna sin undervisning igen. För dig som hade en lång vår med distansstudier blir det ett glatt återseende. Samtidigt är det många nya gymnasieelever som ser fram emot att möta nya skolor, lärare och kamrater. Ändå är det en skolstart vi skall närma oss med försiktighet. De allmänna regler som gäller i samhället kring social distans och att stanna hemma vid symptom gäller fortfarande.

Respektive gymnasieskola har olika planer för hur trängsel skall undvikas i korridorer, matsalar och klassrum. Många elever från Gnesta åker med kollektivtrafiken till sin skola. Exempelvis så kommer busstrafiken från Gnesta till Nyköping, linje 759, kl. 07.20 att ha tre avgångar istället för normalt två avgångar.

Om trängsel uppstår i kollektivtrafiken har gymnasieskolorna möjlighet att förlägga delar av sin undervisning på distans. Det är mycket viktigt att ni alla tar del av information via hemsidor, mail och lärplattformar om hur just er gymnasieskola planerar.