2017-12-21

Språkväskan i Gnesta

På Gnesta bibliotek finns språkväskor på svenska för barn i åldern 1- 8 år. Du kan låna dem med vanligt lånekort.

Nu har vi skapat flerspråkiga väskor på arabiska och tigrinja i åldern 5-8 år. En fantastisk väska för familjer att låna. Läs, spela och lek tillsammans med ditt/dina barn för att utveckla språket.

Om språkväskan

Språkväskan finns för utlåning på Gnesta bibliotek i syfte att i ett hälsofrämjande perspektiv och genom tidiga insatser främja barns tal- och språkutveckling och på så sätt förebygga läs- och språksvårigheter. Innehållet i väskorna är framtaget i samarbete mellan elevhälsan, biblioteket och BVC.

I varje väska finns böcker, spel, lek- rörelse- och sångmaterial på lämplig utvecklingsnivå.

Läs mer på bibliotekets webbplats: www.bibliotek.gnesta.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehåll i språkväskan

Senast publicerad 2017-12-21