2018-10-11

Studie- och planeringsdagar VT 2019

Nu är studie- och planeringsdagar för grundskola, förskola och fritidshem fastställda för vårterminen 2019

8 januari studiedag grundskola samt planeringsdag fritidshemmet
1 februari studiedag förskolan
19 mars studiedag grundskola
22 maj studiedag grundskola och förskola samt planeringsdag fritidshemmet

Här finns läsårstiderna för grundskolan 2018/2019 i sin helhetPDF

Senast publicerad 2018-10-11