2020-12-03

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina rekommendationer för vad som gäller om någon i hushållet har covid-19. Nu ska även friska förskolebarn och grundskoleelever stanna hemma under en period om någon i familjen har konstaterad covid-19.

Barn och elever ska stanna hemma i sju dagar från det att någon i hushållet testat positivt. Därefter kan barnet/eleven gå tillbaka till förskolan/skolan förutsatt att inga symtom uppstått. Därefter ska barnet/eleven fortsatt vara extra uppmärksam på symtom i ytterligare sju dagar. Skolan avgör i varje enskilt fall om det finns möjlighet för eleven att delta i undervisningen på distans eller att göra hemuppgifter.

Syftet med förändringen är att bemöta den oro som funnits bland personal i förskola och skola. Folkhälsomyndighetens bedömning är fortsatt att barn har låg smittsamhet, generellt får milda symtom och inte är drivande i smittspridningen.

Du kan läsa mer om den nya rekommendationen på Folkhälsomyndighetens hemsida, se relaterad information.

Fortsatt viktigt att stanna hemma vid symtom

Förskolorna och skolorna är fortsatt öppna. Det är viktigt att ditt barn stannar hemma vid minsta symtom, såsom halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Region Sörmland erbjuder alla vuxna och alla barn som fyllt 6 år och har symtom, att testa sig för pågående infektion av covid-19. Anmälan till provtagning görs genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. Barn som är 13 år eller äldre loggar in själva. För barn som är 6–12 år gamla bokas provtagning av vårdnadshavare.

I förskolan gäller att barnet ska vara hemma tills något av följande gäller:

  • Barnet har varit helt friskt i två dagar.
  • Barnet mår tydligt bättre, har varit utan feber i minst två dagar och det har gått sju dagar sedan de blev sjuka. Det gäller även för barn som har kvar lätta symtom som snuva eller hosta.

Om en grundskoleelev av någon anledning inte har testats för covid-19 gäller följande:

  • Om eleven haft symtom kortare tid än 24 timmar ska eleven stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gick över.
  • Om eleven haft symtom längre tid än 24 timmar ska eleven stanna hemma tills det har gått sju dygn sedan första symtom, om eleven mår tydligt bättre och har varit feberfri i två dygn. Det gäller även för elever som har kvar lätta symtom som snuva eller hosta.