2019-10-29

Två avdelningar på Solrosen flyttas till Frustunagården

Förra veckan upptäcktes en vattenskada på förskolan Solrosen. Efter undersökning av omfattningen har även viss tillväxt av svartmögel upptäckts. Skadan som upptäckts är i ett stängt förråd, som förskolebarnen inte har vistats i.

Under måndagen 28 oktober har skadan isolerats, vilket innebär att vi byggt upp tillfälliga väggar och tejpat för att skapa ett lufttätt utrymme runt skadan. Det finns inga negativa konsekvenser kopplat till att vistas i övriga delar av byggnaden.

Då området med vattenskadan behöver renoveras har barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med GFAB beslutat att flytta två avdelningar till Frustunagården. Omlokaliseringen gäller tillsvidare från och med måndagen 4 november. De avdelningar som flyttas är Röd och Gul. Avdelningarna Blå och Grön kommer fortsatt ha sin verksamhet på Solrosen.

Vårdnadshavare till barn på Solrosen får löpande information via förskolan.