2021-04-22
Illustration av två pratbubblor, den ena med ett frågetecken och den andra med ett utropstecken.

Tyck till om förskolan och skolan!

Vi vill veta vad du tycker om ditt barns förskola eller skola. Om du har barn i förskolan eller i årskurs 2, 5 och 8 på någon av våra skolor har du fått en enkät via e-post, som kan besvaras till och med den 30 april.

Enkäten besvaras digitalt

Enkätundersökning genomförs bland alla vårdnadshavare till barn i förskolan och till vårdnadshavare till elever i årskurs 2, 5 och 8. På grund av Kvarnbackaskolans storlek genomförs enkätundersökningen där i fler årskurser.

Information om enkäten skickas i första hand ut via e-post till vårdnadshavarna. Om du har flera barn i förskolan och skolan kan du få flera enkäter. Vårdnadshavarenkäten besvaras digitalt och finns på svenska, engelska, arabiska, tigrinja och farsi.

Resultaten är en del av utvecklingsarbetet

Vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid att besvara enkäten och på så sätt bidrar till en ökad förståelse för hur våra verksamheter fungerar! Resultaten från enkäten är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete.