2021-04-13
Skolkurator Johanna Jämtvall

Johanna Jämtvall pratar ofta med eleverna i skolans korridor.

Undervisning på distans

I januari införde högstadiet på Frejaskolan distansundervisning för att minska smittspridningen. För att ta reda på hur det har påverkat eleverna har vi träffat Johanna Jämtvall, skolkurator på Frejaskolan.

– Min upplevelse är att eleverna klarar distansundervisningen bra men att de flesta saknar skolan och den sociala samvaron. Samtidigt har vi några elever som tycker det är positivt med distansundervisningen för att de kan koncentrera sig bättre på skolarbetet hemma, säger Johanna.

Det var den 11 januari nu i år som högstadiet på Frejaskolan införde distansundervisning för att minska smittspridningen. I början var undervisningen helt på distans, idag har eleverna en kombination av distans- och närundervisning.

– Under pandemin riskerar redan utsatta barn att bli ännu mer utsatta. Därför har skolan, ända sedan vi införde distansundervisning, erbjudit närundervisning på heltid till elever som har behov av det. Det gäller också elever som, av olika anledningar, inte klarar av att ha distansundervisning, säger Johanna.

Viktig uppgift

Enligt Bris rapport om barns mående under pandemin har övergången till distansundervisning varit en stor förändring i många barns liv. Någon större oro bland eleverna på Frejaskolan har Johanna inte märkt av, men som skolkurator har hon alltid en viktig uppgift – att hjälpa barn och unga att må så bra som möjligt.

– Jag brukar säga till eleverna att de ska gå till skolsköterskan om de har slagit sig och gjort sig illa eller mår fysiskt dåligt, men att de kan komma och prata med mig om de har tankar, känslor eller beteenden som är jobbiga att hantera, säger Johanna.

Även om det må vara färre elever i skolans lokaler är det fortsatt viktigt att erbjuda fysiska samtal till elever som har behov av det, menar Johanna.

– Vissa möten fungerar utmärkt att ha digitalt, men när man ska samtala om saker som är mer känsliga så är kroppsspråket och känslorna en bärande del i kommunikationen. Sitter jag fysiskt mitt emot en elev kan jag läsa av och möta upp på ett bättre sätt och eleven får en bättre möjlighet att uppleva sig hörd och sedd.

Vad vill du säga till dem elever som inte mår så bra?

– Ingen fråga är för liten eller för stor. Behöver du prata om något, så kom gärna till mig så hjälps vi åt. Det kan vara viktigt att också veta att jag har tystnadsplikt. Det man berättar för mig är hemligt. Men väldigt allvarliga saker har även jag anmälningsplikt kring.
– Jag vill också säga till de barn som har det riktigt svårt att de alltid själva kan ringa anonymt till polisen eller socialtjänsten. De är duktiga på att prata med barn och kan ge dig den hjälp och det stöd du behöver.

Möt fler medarbetare

Intervjun med Johanna Jämtvall är en del i vår serie hur kommunens verksamheter har fått ställa om med anledning av pandemin. Fler intervjuer med våra medarbetare hittar du under medarbetare under coronakrisen.