2023-04-14

Välkommen på slutkonferens för ungdomsprojektet Ung Comeback

Under ett år har Gnesta kommun deltagit i ett EU-projekt med syfte att få ungdomar som varken arbetar eller studerar att komma i sysselsättning. Nu har projektet slutkonferens.

Projektet, som heter React EU Ung Comeback, har haft som mål att unga som drabbats extra hårt av covidpandemins konsekvenser ska komma i sysselsättning igen. I Gnesta har arbetet utförts inom det kommunala aktitivitetsansvaret (KAA). KAA arbetar dagligen för att unga i gymnasieålder som inte går på gymnasiet ska studera, praktisera eller arbeta. Ung Comeback har finansierats av Europeiska socialfonden som en del av EUs hantering av covidpandemin.

En ungdom säger såhär om vad Ung Comeback betytt:

"Projektet blev en trygghet för mig. Det gav mig känslan av att det finns en plats där jag förväntas närvara, någon som väntar på mig. Det finns någon som vill hjälpa och stötta mig. Det är verkligen inte kört för mig, jag har massor av möjligheter."

Nu går projektet mot sitt slut och du är inbjuden att ta del av resultat, utmaningar och framtidsspaningar runt målgruppen.

Datum: 20 april

Tid: 13–16

Plats: Digitalt

Anmäl dig genom att skicka ett mejl till nils@rarsormland.se.