2019-02-13

Webb-filter införs på våra skolnätverk

Sedan årsskiftet har ett filter införts på våra trådlösa nätverk som är avsedda för pedagogisk verksamhet. Filtret är tänkt att filtrera bort pornografiskt och annat olämpligt material från skolornas datorer. Detta har skett i samband med att en ny brandvägg för kommunens nätverk satts upp. I slutet av mars beräknas även det trådburna skolnätverket vara överflyttat till den nya brandväggen.

Det är enbart de nätverk som används för pedagogisk verksamhet som kommer ha det så kallade porrfiltret. Utöver detta finns det även publika och administrativa trådlösa nät på skolorna. Dessa kommer alltså inte ha motsvarande filter. Filtret fungerar på alla enheter som är uppkopplade mot de pedagogiska nätverken men har ingen påverkan på enheter i skolans lokaler som är uppkopplade mot mobilt bredband.

Sedan tidigare finns ett filter som filtrerar bort barnpornografiskt material. Det filtret är aktivt på alla nätverk och servrar eftersom materialet är kriminellt.

Det nya filtrets effekt kommer att utvärderas efter hand.

Senast publicerad 2019-02-13