2019-02-13

Webbfilter på våra skolnätverk

Under början av året har ett filter införts på våra nätverk som är avsedda för pedagogisk verksamhet. Filtret är tänkt att filtrera bort pornografiskt och annat olämpligt material från skolornas datorer.

Filtret fungerar på alla enheter som är uppkopplade mot de pedagogiska nätverken och gäller både på det trådlösa och det trådburna skolnätverket.

Sedan tidigare finns ett filter som filtrerar bort barnpornografiskt material. Det filtret är aktivt på alla nätverk och servrar eftersom materialet är kriminellt.

Det nya filtrets effekt kommer att utvärderas efter hand.

Senast publicerad 2019-03-26