2018-05-29

Test!

En påminnelse om att ansökningsperioden för ansökan om skolskjuts för läsåret 2018/2019 pågår. Du gör din ansökan digitalt i kommunens e-tjänst. Sista dag att ansöka är den 31 maj. En ansökan om skolskjuts för elever i årskurs F-9 ska göras inför varje nytt läsår. 

Har du som vårdnadshavare inte fått erbjudande om skolskjuts hemskickat under april månad, har vi gjort bedömningen att ditt barn inte har rätt till skolskjuts utifrån grundläggande bedömningsgrunder.

Om du anser att denna bedömning är felaktig och vill att det görs en ny prövning, behöver du göra en ansökan om skolskjuts. Detta gäller även om ditt barn har behov av skolskjuts utifrån särskilda skäl eller växelvis boende. Likaså gäller det dig som har barn i grundsärskolan utanför Gnesta kommun.

Du ansöker om skolskjuts digitalt genom kommunens e-tjänst Skolskjutsansökan för grundskola.

Här hittar du e-tjänsten för ansökan om skolskjuts. Länk till annan webbplats.