Olycksfallsförsäkring

Gnesta kommun har olycksfallsförsäkring för barn i förskoleverksamhet, elever i grundskola och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, praktik, arbetsträning, rehabilitering med mera.
För vissa kategorier gäller försäkringen heltid och för andra under verksamhetstid.

Läs mer i Olycksfallsförsäkring - Försäkringsbesked om vilka kategorier som har olycksfallsförsäkring och i vilken omfattning.PDF

Gnesta kommun har försäkring genom Protector försäkringar, försäkringen gäller från 1 januari 2014 till tills vidare.
Om något händer och du behöver använda försäkringen tänka på:

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.

Kontaktuppgifter för anmälning av skador till Protectors skadeavdelning:
08- 410 637 00
9:00 – 17:00 måndag - fredag
E-post: skador@protectorforsakring.se

Adress:
Protector Forsikring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Senast publicerad 2016-12-21