Stöd för barn och elever

Gnesta kommun har ett elevhälsoteam. Teamet består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog och kuratorer samt
tal-, språk-, special- och resurspedagoger.

Läs mer om vårt elevhälsoteam här.

Det finns två mindre undervisningsgrupperför elever i behov av särskilt stöd.

Läs mer om våra små undervisningsgrupper här.

Skoldatateket hjälper till med teknisk utrustning och programvaror till datorer som stöd för elever som behöver alternativa verktyg för sitt skolarbete.

Läs mer om skoldatateket här

Lekoteket ger kunskap, råd och stöd för barns utveckling och är ett led i habiliteringen av barn med särskilda svårigheter samt ger känslomässigt stöd till familjer vid behov.

Här kan du läsa mer om lekoteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Vill du lämna synpunkter eller klagomål gällande Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet?
Länk till formulär för synpunkter och klagomållänk till annan webbplats

Här kan du läsa mer om klagomålshanteringlänk till annan webbplats

Senast publicerad 2016-03-15