Välkommen till kommunal vuxenutbildning 

Kommunal vuxenutbildning är till för dig som har behov av en grundläggande eller gymnasial utbildning för att utveckla din kompetens, byta inriktning och/eller skaffa dig behörighet för fortsatta studier eller behöver lära dig svenska.

Vi erbjuder:

• Ämnesstudier på grundläggande och gymnasial nivå
• Utbildning i svenska för invandrare (SFI)
• Särskild utbildning för vuxna (lärvux)

Vi erbjuder möjligheten att studera på distans samt att du kan gå en yrkesutbildning via oss. Är du intresserad ta kontakt med rektor eller studie- och yrkesvägledare.

Regeringen har beslutat att slutbetyg inom komvux kan utfärdas till och med 1 juli 2021. Är du osäker på hur du påverkas av detta är du välkommen att höra av dig till studie- och yrkesvägledaren, se relaterad info.

Ansökan görs via e-tjänsten till alla kurser och utbildningar, se relaterad info.

Studie- och yrkesvägledning

Behöver du vägledning angående studier och studieekonomi är du välkommen att boka tid för ett samtal med Lena Larsson, se kontakt.