Kommunal vuxenutbildning i Gnesta

På Komvux kan du som bor i Gnesta studera på den nivå som passar dig. Studierna bedrivs flexibelt med individuell planering och handledarstöd. Du kan även studera på distans.

Information med anledning av coronapandemin

Vi har endast öppet för elever samt för bokade möten och samtal.

Studera på komvux

Din ansökan ska vara inskickad senast två veckor före det antagningsdatum som du vill börja dina studier. Ansökan görs via vår e-tjänst, se relaterad information. Med din ansökan ska du bifoga ett betyg.

Just nu går det inte att söka till komvux. Vi bygger om vår e-tjänst. Du är välkommen att söka igen från och med den 15 mars.

Kursstarter för kurser på plats i Gnesta våren 2021

 12 april, 24 maj.

Kursstart för distanskurser våren 2021

 19 april, 31 maj.

Om du vill ha mer information om studier på distans kontakta studie- och yrkesvägledaren, se kontakt.

När du blivit antagen

När du blivit antagen till att studera på plats i Gnesta skickas ett antagningsbeslut hem till dig tillsammans med en inbjudan till introduktion. Det är viktigt att du deltar på introduktionen. Du får då information om schema, läsårstider samt vilket material du behöver till kursen du sökt. Du får även information om studiefinansering, ämnet du sökt, studieplaner och individuella kursplaner. Vi går igenom mål och betygskriterier så du kan känna dig förberedd. 

Studier på grundläggande nivå

För dig som behöver repetera inför kommande studier eller komplettera ditt grundskolebetyg erbjuder vi kurser i:

• svenska (endast distansstudier)
• svenska som andraspråk
• engelska
• matematik

Studier på gymnasienivå

För dig som behöver läsa in ett eller flera ämnen erbjuder vi kurser i:

• svenska (endast distansstudier)
• svenska som andraspråk
• engelska
• matematik

När det gäller matematik och engelska finns det möjlighet att läsa dessa ämnen en kväll i veckan.

Är du intresserad av andra kurser eller utbildningar, som tex yrkesutbildningar går det bra att ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren för mer information. Ansökan till yrkesutbildningar skall vara inskickad senast fyra veckor före ansökningsdatumet för aktuell utbildning.

Ansökningsblankett finns under fliken Vuxenutbildning. Lista över kurskoder och studiepoäng finns under relaterad info.

Högskoleprovet hösten 2021

Provdag är 24 oktober. Datum för anmälan ej klar.

Ansökan till universitet/högskola

Höstterminen 2021

15 mars: webbanmälan öppnar

15 april: sista ansökningsdag

21 juni: sista kompletteringsdag

Hitta skolor

För mer information om högskolor, universitet, folkhögskolor och yrkeshögskolor via länkarna, se relaterad information. Observera att det är olika ansökningsperioder för olika utbildningar, gå in på respektive utbildning för att se sista ansökningsdag.

Studie- och yrkesvägledning

Behöver du vägledning angående studier och studieekonomi är du välkommen att boka tid för ett samtal med vår studie- och yrkesvägledare Lena Larsson, se kontakt.

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid före det datum du vill påbörja dina studier!