Utbildning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare, SFI, är studier i svenska för dig som har annat modersmål och syftar till att ge grundläggande kunskaper i språket.

Information med anledning av coronapandemin

Vi har endast öppet för elever samt för bokade möten och samtal.

Om utbildningen

Utbildningstiden varierar beroende på din tidigare studieerfarenhet, utbildningsbakgrund samt vilka mål du har. Du kan läsa hos oss på dagtid.

Ansökan

För att ha rätt att läsa SFI ska du vara folkbokförd i Gnesta kommun samt ha ett svenskt personnummer.

Din ansökan ska vara inskickad senast två veckor före det antagningsdatum som du vill börja dina studier. Ansökan görs via vår e-tjänst, se relaterad information

Samhällsorientering

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Samhällsorienteringen bedrivs på individens eget modersmål där individen får 60 timmars utbildning om Sverige och hur samhället fungerar.

Målgrupp är folkbokförda personer i kommunen som:

  1. Omfattas av etableringslagen
  2. Är anhörig till ovanstående men som inte omfattas av lagen om etableringsinsatser.
  3. Har fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort
  4. Är familjemedlem till person med så kallat EU-blåkort

Ansökan sker på ansökningsblanketten till SFI.

Swedish for immigrants

Swedish for immigrants (SFI) is a Swedish course for adults who do not have Swedish as their native language. Its aim is to teach you the basics of the Swedish language to make it possible for you to find work or study in Sweden. The length of the course can vary depending on your educational background, study experience and the goals you have.

Finishing the SFI course will give you the skills in Swedish and information about Swedish society to help you find work and integrate into Swedish society.

To start the SFI course in Gnesta you need to have a Swedish personal number and be a resident in Gnesta municipality. Apply to SFI through our electronic service, 'e-tjänst', see 'relaterad information'.