Utbildning i svenska för invandrare/Swedish for immigrants

Utbildning i svenska för invandrare, SFI, är studier i svenska för dig som har annat modersmål och syftar till att ge grundläggande kunskaper i språket.

Utbildningstiden varierar beroende på tidigare studieerfarenhet, utbildningsbakgrund samt vilka mål du har. Du kan läsa på dagtid eller/och på kvällstid(vi erbjuder studier en kväll i veckan)

Swedish for immigrants (SFI) is a Swedish course for adults who don´t have Swedish as their native language. Its aim is to teach you the basics of the Swedish language to make it possible for you to find work or study in Sweden. The length of the course can vary depending on your educational background, study experience and the goals you have.

To start the SFI course in Gnesta you need to have a Swedish personal number and also need to be resident in Gnesta´s municipality (you have a Gnesta address registered as your permanent address with the Swedish tax office)

För att ha rätt att läsa SFI ska du vara bosatt (folkbokförd) i Gnesta kommun samt ha ett svenskt personnummer.

Finishing the SFI course will give you the skills in Swedish and information about Swedish society to help you find work and intergrate into Swedish society.

Antagningsdatum våren 2019: 8 januari, 18 februari, 1 april och 13 maj

You can make your application here/Ansökan görs här.länk till annan webbplats

Samhällsorientering

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta och påskynda de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Samhällsorienteringen bedrivs på individens eget modersmål där individen får 60 timmars utbildning om Sverige och hur samhället fungerar.

Målgrupp är folkbokförda personer i kommunen som:

1,Omfattas av etableringslagen

2,Är anhörig till ovanstående men som inte omfattas av lagen om etableringsinsatser.

3, Har fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort

4, Är familjemedlem till person med så kallat EU-blåkort

Ansökan sker på ansökningsblanketten till SFI

Senast publicerad 2018-12-17