Anmäl när du flyttar

Alla fastigheter ska ha ett renhållningsabonnemang. Det står i våra renhållningsföreskrifter.

Det är viktigt att du anmäler till oss så snart du vet när flytten ska ske. Annars kan du få en felaktig faktura.

Har du även kommunalt vatten och eller avlopp är det också viktigt att du läser av vattenmätaren samma dag som flytten sker.

Försäljning eller köp av fastighet

Vi behöver få in blanketten anmälan om ägarbyte, se relaterad information. Både säljaren och köparen ska fylla i den gemensamma blanketten och skriva under den.

Om du inte använder din fastighet

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall om du inte använder din fastighet. Du kan också ansöka om befrielse från hämtning av hushållsavfall.

Om du är hyresgäst

Ska du flytta ifrån en fastighet och du står som fakturamottagare, måste du säga upp ditt abonnemang. Har du haft ett passerkort till Återvinningsgården ska du lämna kvar det i fastigheten till eventuell ny hyresgäst.

Ska du hyra en fastighet, är det ägaren som ska stå på abonnemanget och vara fakturamottagare.

Om du byter postadress

Du behöver också meddela oss när du byter postadress eftersom vi inte automatiskt får veta det. Annars går din faktura till din gamla postadress, vilket gör att din faktura kan bli försenad. Det går bra att anmäla ändring av postadress genom att ringa eller skicka mejl till servicecenter, se kontakt.