Passerkort för privatpersoner

För att komma in på Återvinningsgården behöver du ett passerkort. Det ingår i ditt renhållningsabonnemang. Boende utanför kommunen kan köpa ett passerkort på Servicecenter.

För alla boende i kommunen och som har ett sophämtningsabonnemang i Gnesta kommun så ingår ett passerkort i sophämtningsavgiften.

Kortet, som är stort som ett kontokort, hålls upp mot en anvisad kortläsare vid infarten till Återvinningsgården och bommen öppnas.

Saknar du ett kort eller har några andra frågor, kontakta den tekniska verksamheten genom att ringa eller mejla till Servicecenter, se kontaktinformation. Om du är hyresgäst, och saknar ett passerkort, kontaktar du din hyresvärd istället.

Boende utanför kommunen

Du som inte bor i Gnesta Kommun kan köpa ett passerkort till Återvinningsgården. Kortet köper du på Servicecenter och det är laddat med ett visst antal besök. För mer information om Servicecenter, se relaterad information.

  • 1 besök kostar 200 kr
  • 5 besök kostar 800 kr
  • 10 besök kostar 1 200 kr

Återvinningsgården är helt taxefinansierad. Detta innebär att alla kostnader finansieras via renhållningstaxan.

Företagare

Även du som företagare kan få tillgång till Återvinningsgården genom att köpa ett passerkort till Återvinningsgården. För mer information om vad du som företagare kan lämna samt vad det kostar, se relaterad information.