Avfallshantering för företag

Kommunen har ansvar för det avfall som är hushållsavfall eller livsmedelsavfall. Du som företagare har ansvar för verksamhetsavfall, grovavfall, förpackningar, elavfall och farligt avfall.

Container

Vilket avfall uppstår på ditt företag?

Det avfall som uppkommer på ett företag kan delas upp i 5 olika delar:

  • Hushållsavfall eller livsmedelsavfall
  • Verksamhetsavfall
  • Grovavfall
  • Förpackningar
  • Elavfall
  • Farligt avfall

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för det avfall som är hushållsavfall eller livsmedelsavfall.

Exempel på hushållsavfall är sådant avfall som normalt även förekommer i ett hushåll såsom avfall från ett lunchrum. Du som företagare måste ha kommunal sophämtning för hämtning av hushållsavfall. Matavfallet läggs i gröna påsar som kommunen tillhandahåller. Annat hushållsavfall läggs i vanliga butikspåsar eller liknande. Inget löst material får ligga i kärlet.

Exempel på livsmedelsavfall är organiskt avfall från rastauranger, cafeér och livsmedelsbutiker. Gröna påsar för avfallet tillhandahålls av kommunen.

Ditt ansvar

Du som företagare har ansvar för verksamhetsavfall, grovavfall, förpackningar, elavfall och farligt avfall.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall är avfall som uppstår i samband med produktion av varor och tjänster från alla typer av verksamhet, t.ex. industrier, jordbruk, offentlig verksamhet, organisationer, butiker, restauranger och kontor. Har ert företag verksamhetsavfall tecknar ni avtal om hämtning med entreprenör på den privata marknaden. Ni kan till exempel kontakta:

Suez Recycling AB, 0155 - 20 69 90
IL Recycling AB, 010 - 452 50 00
Foria AB, 010 - 474 50 00

Grovavfall

Grovavfall är avfall som t.ex. en cykel eller en möbel. Har ditt företag grovavfall kan ni lämna det på Tveta avfallsanläggning, Björnhult avfallsanläggning eller annan mottagningsanläggning. Har ni frågor kring öppettider, priser eller annat kan ni ringa på följande nummer:

Tveta avfallsanläggning (Telge Återvinning), 08 - 553 222 33
Björshult avfallsanläggning 0155-45 77 45

Har ert företag grovavfall kan ni lämna mindre mängder på Återvinningsgården i Gnesta, se relaterad info.

Transportentreprenörer av grovavfall är till exempel:

Suez Recycling AB, 0155 - 20 69 90
IL Recycling AB, 010 - 452 50 00
Foria AB, 010 - 474 50 00

Förpackningar

Som förpackningar räknas material såsom exempelvis wellpapp, plastförpackningar, glasförpackningar och plåtburkar. Mindre företag kan lämna förpackningar vid Återvinningsgården i Gnesta. Nyttjandet är avgiftsfritt. Har ert företag mycket wellpapp, mjukplast och dylikt kan ni förslagsvis kontakta:

Suez Recycling AB, 0155 - 20 69 90
IL Recycling AB, 010 - 452 50 00
Foria AB, 010 - 474 50 00

De här företagen kan ordna kundanpassad hämtning av dessa material (inklusive övriga materialslag som lyder under producentansvaret för förpackningar).

Elavfall

På Återvinningsgården i Gnesta tar vi fortfarande emot elavfall såsom spisar, diskmaskiner, hushållsmaskiner och liknande från företag.

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som är giftigt för människa eller miljö, explosiva, brandfarliga eller frätande tex lösningsmedel, bekämpningsmedel och motorolja.

Har ditt företag farligt avfall, även i små mängder, måste det finnas en godkänd transportör som hanterar det. Som företagare får du inte transportera ditt farliga avfall själv, om du inte har tillstånd från Länsstyrelsen.

Observera att vare sig Tveta eller Korslöt tar emot farligt avfall (så som lösningsmedel, färgavfall, spillolja och liknande) från företag!

Har ert företag farligt avfall kan ni till exempel kontakta:

Suez Recycling AB, 0155 - 20 69 90
Reci Industri AB, 019 - 20 85 00

Det finns även andra aktörer på den privata marknaden.

Senast publicerad 2018-08-29