Sortering, återvinning och behandling

Ditt hushållsavfall består av olika delar. Olika kommuner hanterar avfallet på olika sätt. Här är fem olika delar du behöver känna till för att sortera rätt.

Hur du sorterar ditt avfall

Vi har olika system för att ta hand om de olika delarna. Nedan får du en överblick. För fördjupad information om de olika delarna, se relaterad information.

Matavfall

Matavfall är matrester och annat avfall från köket. Läggs i den gröna påsen som tillhandahålls av kommunen. Påsarna knyts två gånger och läggs i sopkärlet.

Förpackningar och tidningar

Återvinningsbart. Lämnas på återvinningsstationen eller på Återvinningscentralen.

Restavfall

Avfall från hushållet som inte går att återvinna. Läggs i plastpåse (typ butikspåse), knyts två gånger och läggs i samma kärl som den gröna påsen.

Farligt avfall

Kemikalier och annat som är skadligt för dig och miljön. Du kan lämna detta avfall på Återvinningscentralen. Har din fastighet en röd box eller en FA-station kan du lämna avfallet i den.

Grovavfall

Stora saker från hushållet som inte får plats i sopkärlet. Lämnas sorterat på Återvinningsgården eller hämtas vid tomtgräns enligt gällande taxa.