Bild på pojke som sorterar förpackningar på en återvinningsstation

Förpackningar

Förpackningar ska sorteras ut från hushållsavfallet och lämnas till någon av återvinningsstationerna i kommunen. Släng inte förpackningar bland hushållsavfallet, då betalar du två gånger för att bli av med förpackningen.

Visste du att:

en enda dagstidning som återvinns sparar energi tillräckligt för att koka 38 koppar kaffe?

Svenskarna lämnar in cirka 300 000 ton tidningar till återvinning varje år, vilket motsvarar över 90 % av alla tidningar som säljs på den svenska marknaden. Pappersfibern kan återvinnas upp till 7 gånger och energibesparingen är 70 % jämfört med att använda ny fiber vid tillverkningen.

I kommunen finns fem stycken återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar, tidningar och batterier.

  • Vid Stopp i Gnesta
  • Bakom ICA i Gnesta
  • I centrala Björnlunda
  • I centrala Stjärnhov
  • Vid norra infarten till Laxne

Du kan även lämna materialet på Återvinningsgården i Gnesta.

Ansvariga för återvinningsstationerna

Förpacknings- och tidningsinsamlingen är ansvarig för systemet och de utser entreprenörer som hämtar materialet. Det är också de som är ansvariga för containrarna och för tömning av dessa samt för städning i området runt containrarna.

Så här sorterar du dina förpackningar

Förpacknings- och tidningsinsamlingen har en sorteringsguide på sin webbplats. Där kan du söka på olika slags avfall och få reda på hur du ska sortera avfallet, se relaterad information.

Glasförpackningar

Fönster- och spegelglas lämnas på Återvinningsgården. Färgat och ofärgat engångsglas i behållare.

OBS! Skilj på färgat och ofärgat glas. Lägg inte sten, keramik eller porslin bland glasförpackningarna.

Returpapper

Tidnings- och kontorspapper, reklam

Pappersförpackningar

Kartonger, wellpapp, mjölkkartonger.

Metallförpackningar

Kastruller, stekpannor, brickor och liknande lämnas på Återvinningsgården. Metallförpackningar som till exempel aluminiumfolie, metallock, konservburkar, färgburkar och kaviartuber.

Hårda och mjuka plastförpackningar

Fat, burkar, dunkar, hinkar och flaskor, plastpåsar, kassar, säckar, plastfilm och vakuumförpackningar med mera.

Rengör förpackningarna från till exempel färg och matrester för att undvika dålig lukt. Platta till förpackningarna så blir transporterna effektivare och utsläppen mindre.