Insamlade mängder avfall

Här kan du hitta statistik på en del av kommunens avfallsflöden. Du kan också se hur utvecklingen av avfallsmängderna har varit de senaste fem åren.

Vi arbetar långsiktigt för att miljönyttan av våra system för avfallshantering ska bli så stor som möjligt. En ökad återvinning bidrar till ett effektivare utnyttjande av naturresurser, minskade utsläpp av skadliga ämnen och en minskad växthuseffekt.

Insamlade mängder hushållsopor

år, kg/inv

Totalt

Restavfall

Organiskt

2019

178

137

41

2018

185

142

42

2017

187

144

43

2016

185

143

43

2015

173

133

40

2014

177

141

36


Kommentar: Det organiska avfallet går vidare som resurs till framställande av biobränsle. Restavfallet går vidare till förbränningsanläggning för energiframställning.

Material från Återvinningsgården

år, kg/inv

Deponi

Återvinning/förbränning

2019

2

238

2018

3

241

2017

5

229

2016

5

242

2015

24

216


Kommentar: Mängderna som går till återvinning inkluderar metall, trä, gips, brännbart och trädgårdsavfall. Annat som går till återvinning men som inte inkluderas i tabellen är vitvaror, elskrot och flisbart trädgårdsavfall.

Material från återvinningsstationerna

år, kg/inv

Glas

Papper

Metall

Plast

Tidningar

Summa

2019

27,35

18,66

2,25

10,42

30

88,68

2018

29,74

23,83

2,17

9,48

30,35

95,57

2017

23,23

27,14

2,23

8,79

21,15

82,54

2016

26,89

24,55

2,3

8,73

24,05

86,52

2015

30

25,71

2,37

9,05

44,79

111,92


Kommentar: Från och med 2011 ingår både hård- och mjukplast i statistiken för plast.

Insamlade mängder elavfall

kg/inv, år

Totalt

Diverse Elektronik

Vitvaror

Kyl/frys

Övrigt

2019


Gnesta

17,29

9,79

4,10

2,68

0,72

Södermanland

14,02

6,67

4,14

2,66

0,55

Sverige

14,31

7,78

3,47

2,39

0,672018


Gnesta

19,23

10,16

4,93

3,34

0,72

Södermanland

14,38

6,83

4,15

2,73

0,61

Sverige

14,29

7,70

3,33

2,48

0,792017


Gnesta

18,68

10,75

4,83

2,50

0,30

Södermanland

14,67

7,11

4,44

2,58

0,54

Sverige

12,76

6,53

3,43

2,22

0,582016


Gnesta

20,18

11,73

5,02

2,85

0,6

Södermanland

15,02

7,61

4,31

2,55

0,55

Sverige

13,32

6,90

3,52

2,35

0,56


Kommentar: Under rubriken övrigt ingår batterier och olika typer av lampor. Vi har valt att inte definiera dessa var för sig.