Insamlade mängder avfall

Här kan du läsa om mängden avfall som har samlats in i kommunen varje år.

Vi arbetar långsiktigt för att miljönyttan av våra system för avfallshantering ska bli så stor som möjligt. En ökad återvinning bidrar till ett effektivare utnyttjande av naturresurser, minskade utsläpp av skadliga ämnen och en minskad växthuseffekt.

Vill du se statistik för åren 2011 och fram till förrförra året, se relaterad information.

Insamlad mängd hushållsavfall

Ditt hushållsavfall består av matavfall och restavfall. Matavfallet slängs i den gröna påsen.

2020 samlade vi in totalt 178 kilogram per invånare. Utav detta var 41 kilogram matavfall och 137 kilogram restavfall.

Insamlad mängd avfall från Återvinningsgården

Mängden är beräknat på antal invånare i kommunen 2020-09-30.

2020 samlade vi in totalt 262 kilogram per invånare. Utav detta gick 259 kilogram till återvinning eller energiutvinning och 3 kilogram gick till deponi.

Insamlad mängd material från återvinningsstationer

På återvinningsstationerna lämnar du dina förpackningar och tidningar.

2020 samlade vi in totalt 86,55 kilogram per invånare, fördelat på följande:

  • 24,42 kilogram glasförpackningar
  • 22,13 kilogram pappersförpackningar
  • 2,84 kilogram metallförpackningar
  • 11,16 kilogram plastförpackningar
  • 26 kilogram tidningar och returpapper

I hela Sverige samlades det in 63,6 kilogram per invånare. Det innebär att vi fortfarande ligger högt i jämförelse med hela landet.

Insamlad mängd elavfall

2020 samlade vi in totalt 18,36 kilogram per invånare, fördelat på följande:

  • 9,83 kilogram diverse elektronik
  • 2,73 kilogram kyl och frysar
  • 5,18 kilogram vitvaror
  • 0,62 kilogram övrig elektronik

I hela Sverige samlades det in 15,04 kilogram per invånare. I Södermanland samlades det in 14,49 kilogram per invånare. Det innebär att vi fortfarande ligger högt i jämförelse med hela landet och Södermanland.