Insamlade mängder avfall

I tabellen kan du se statistik på en del av kommunens avfallsflöden. Du kan också se hur utvecklingen av avfallsmängderna har varit de senaste fem åren.

Nedan följer statistik på en del av kommunens avfallsflöden.

Vi arbetar långsiktigt för att miljönyttan av våra system för avfallshantering ska bli så stor som möjligt. En ökad återvinning bidrar till ett effektivare utnyttjande av naturresurser, minskade utsläpp av skadliga ämnen och en minskad växthuseffekt.

Insamlade mängder hushållsopor

år, kg/inv

Totalt

Restavfall

Organiskt

2018

185

142

42

2017

187

144

43

2016

185

143

43

2015

173

133

40

2014

177

141

36

2013

188

146

42


Kommentar: Observera att matavfallet i de gröna påsarna ingår i siffrorna från 2006. En stor del av hushållsavfallet går således vidare som resurs till framställande av biobränsle.

Material från Återvinningsgården

år, kg/inv

Deponi

Återvinning/förbränning

2018

3

241

2017

5

229

2016

5

242

2015

24

216

2014

25

200

2013

22

198


Kommentar: Mängderna som går till återvinning inkluderar metall, trä, gips, brännbart och trädgårdsavfall. Annat som går till återvinning men som inte inkluderas i tabellen är vitvaror, elskrot och flisbart trädgårdsavfall.

Material från återvinningsstationerna

år, kg/inv

Glas

Papper

Metall

Plast

Tidningar

Summa

2018

29,74

23,83

2,17

9,48

30,35

95,57

2017

23,23

27,14

2,23

8,79

21,15

82,54

2016

26,89

24,55

2,3

8,73

24,05

86,52

2015

30

25,71

2,37

9,05

44,79

111,92

2014

27,2

24,61

2,62

8,58

55,07

118,08


Kommentar: I statistiken för 2006 ingår inte företagens metall- och pappersförpackningar (vilket de gjorde tidigare år). Från och med 2006 kan vi även visa separata siffor för de enskilda materialslagen. Från och med 2011 ingår både hård- och mjukplast i statistiken för plast.

Insamlade mängder elavfall

kg/inv, år

Totalt

Diverse Elektronik

Vitvaror

Kyl/frys

Övrigt

2018


Gnesta

19,23

10,16

4,93

3,34

0,72

Södermanland

14,38

6,83

4,15

2,73

0,61

Sverige

14,29

7,70

3,33

2,48

0,792017


Gnesta

18,68

10,75

4,83

2,50

0,30

Södermanland

14,67

7,11

4,44

2,58

0,54

Sverige

12,76

6,53

3,43

2,22

0,582016


Gnesta

20,18

11,73

5,02

2,85

0,6

Södermanland

15,02

7,61

4,31

2,55

0,55

Sverige

13,32

6,90

3,52

2,35

0,562015


Gnesta

21,52

12,87

4,96

3,09

0,59

Södermanland

15,76

8,24

4,27

2,69

0,55

Sverige

14,01

7,51

3,49

2,42

0,582014


Gnesta

25,05

14,36

6,53

3,51

0,64

Södermanland

16,27

8,77

4,11

2,85

0,53

Sverige

14,83

8,04

3,44

2,76

0,59


Kommentar: Under rubriken övrigt ingår batterier och olika typer av lampor. Vi har valt att inte definiera dessa var för sig, då El-kretsen under ovanstående år, definierat dem olika.