Tecknade symboler för statistik med grön bakgrund

Insamlade mängder avfall

Här kan du läsa om mängden avfall som har samlats in i kommunen varje år.

Vi arbetar långsiktigt för att miljönyttan av våra system för avfallshantering ska bli så stor som möjligt. En ökad återvinning bidrar till ett effektivare utnyttjande av naturresurser, minskade utsläpp av skadliga ämnen och en minskad växthuseffekt.

Insamlad mängd hushållsavfall

Ditt hushållsavfall består av matavfall och restavfall. Matavfallet slängs i den gröna påsen.

2021 samlade vi in totalt 174 kilogram per invånare. Utav detta var 40 kilogram matavfall och 134 kilogram restavfall.

Insamlad mängd avfall från Återvinningsgården

2021 samlade vi in totalt 237 kilogram per invånare. Utav detta gick 233 kilogram till återvinning eller energiutvinning och 4 kilogram gick till deponi.

Insamlad mängd material från återvinningsstationer

På återvinningsstationerna lämnar du dina förpackningar och tidningar.

2021 samlade vi in totalt 87,64 kilogram per invånare, fördelat på följande:

  • 24,78 kilogram glasförpackningar
  • 25,3 kilogram pappersförpackningar
  • 2,86 kilogram metallförpackningar
  • 11,74 kilogram plastförpackningar
  • 22,96 kilogram tidningar och returpapper

I hela Sverige samlades det in 66 kilogram per invånare. Det innebär att vi fortfarande ligger högt i jämförelse med hela landet.

Insamlad mängd elavfall

2021 samlade vi in totalt 16,80 kilogram per invånare, fördelat på följande:

  • 8,18 kilogram diverse elektronik
  • 2,61 kilogram kyl och frysar
  • 5,27 kilogram vitvaror
  • 0,73 kilogram övrig elektronik

I hela Sverige samlades det in 13,27 kilogram per invånare. I Södermanland samlades det in 13,44 kilogram per invånare. Det innebär att vi fortfarande ligger högt i jämförelse med hela landet och Södermanland.