Vad gör vi med avfallet?

Avfallet, som du lämnar, tas omhand på olika sätt. I tabellen nedanför får du veta vad som händer med ditt avfall.

Det här händer med ditt avfall‌

Hushållssopor, gröna påsen

 

Transporteras till Tveta för sortering och blir till fordonsgas

 

Hushållssopor, övrigt

 

Transporteras till Tveta för energiframställning (värmeverk)

 

Farligt avfall

 

Transporteras bland annat till Fortum för bearbetning, återvinning och deponering

 

Tidningar

 

Kanaliseras till massaindustrin för tillverkning av nya tidningar och kartonger

 

Pappersförpackningar

 

Kanaliseras till massaindustrin för framställning av nya förpackningar

 

Metallförpackningar

 

Kanaliseras till metallindustrin för tillverkning av nya konservburkar, motordelar, armeringsjärn, stålrör, fälgar och målarburkar

 

Glas, färgat

 

Kanaliseras till Svensk Glasåtervinning AB för framställning av till exempel nya flaskor, burkar, isoleringsmaterial och betongprodukter

 

Glas, ofärgat

 

Som färgat glas

 

Plastförpackningar, hårda

 

Kanaliseras till plastindustrin för framställning av bland annat bullerplank, kompostbehållare, lastpallar, parksoffor och plastbackar

 

Plast, mjuk

 

Kanaliseras till plastindustrin

 

Däck och fälg

 

Däck används bland annat till sprängmattor. Fälgar återvinns till ny metall

 

Metallskrot

 

Transporteras till anläggning för fragmentering och vidare till smältverk där nya produkter framställs

 

Grovavfall, hårt, brännbart

 

Görs till bränslekross och transporteras till värmeverk

 

Grovavfall, mjukt, brännbart

 

Transporteras till värmeverk som kan hantera okrossbart material som till exempel textilier, ensilageplast, möbler med spiralfjädrar med mera

 

Grovavfall, obrännbart

 

Transporteras till Tveta för deponering på soptipp

 

Gips

 

Transporteras till Bålsta där gipset återvinns. Blir till nya skivor

 

Trä, obehandlat och behandlat

 

Transporteras till värmeverk för energiutvinning

 

Trädgårdsavfall

 

Transporteras till Tveta för kompostering/framställning av täckmaterial

 

Kyl och frys

 

Transporteras till Hölöskroten där freonet sugs ut vartefter skåpen fragmenteras för metallåtervinning

 

Elektronikskrot

 

Transporteras till olika mottagare för materialåtervinning och omhändertagande av farliga komponenter