Tecknad bild på kronor och sedlar, svarta med vit bakgrund

Fakturering av avfallsavgifter

För sophämtning finns det fasta avgifter, hämtningsavgifter och avgifter för övriga tjänster, till exempel extrahämtning av hushållsavfall. När det gäller slamtömning finns det grundavgifter, tilläggsavgifter och övriga avgifter.

Alla avgifter faktureras periodiskt enligt gällande renhållningstaxa, se relaterad information.

Sophämtning

Fast avgift - grundavgift

Den fasta avgiften är en årlig avgift som ska täcka kostnaden för vår personal, information och planering, återvinningsgården och hushållens farliga avfall. Den skiljer sig beroende på om det är en verksamhet, ett flerfamiljshus eller en- och tvåfamiljshus.

Hämtningsavgifter och avgifter för övriga tjänster

Hämtningsavgifter ska täcka kostnaden för hämtning, transport och behandling av avfallet.

Slamtömning

Grundavgift

Grundavgiften är också vad en schemalagd tömning kostar. Den ska täcka kostnaden för vår personal, information och planering, vad vår enteprenör kostar och behandling av ditt slamavfall.

Tilläggsavgifter

Utöver grundavgiften tillkommer tilläggsavgifter för till exempel om du vill ha tömt inom 6 arbetsdagar, om vår entreprenör behöver dra slang mer än 10 meter eller om du vill ha en akut tömning av ditt avlopp.

Fakturering

Har du också kommunalt vatten- och/eller avlopp kommer avgiften för avfallshantering vanligtvis på samma faktura.

Vi fakturerar avgifterna för avfallshantering en gång per månad i efterskott. 

Det betyder för våra fritidsboende, att fakturan för den fasta avgiften, som gäller för till exempel januari, skickas ut i början av februari. Fakturan för den fasta avgiften, som gäller för till exempel februari, skickas ut i början av mars och så vidare. Hämtningsavgiften för fritidsabonnemang kommer på fakturorna i juni - oktober.

Fakturering av slamtömning, latrinhämtning och andra tillfälliga tjänster sker löpande varje månad efter att du fått tjänsten utförd.

Betala fakturan

Du betalar fakturan till det bankgirokonto som står angivet på fakturan. Du måste alltid ange ocr-nummer, som består av 10 siffror, vid betalning.

E-faktura

Du som är privatperson kan få e-faktura genom att anmäla dig i din internetbank. Se relaterad information, för mer information om e-faktura.

E-postfaktura

Du som är företagare kan få e-postfaktura. Då skickas fakturan i pdf-format till en e-postadress. Se relaterad information, för mer information om e-postfaktura.

Digital brevlåda

Du, som har en digital brevlåda, får din faktura dit istället för via fysisk post.

Autogiro

Alla fakturor som skickas löpande kan du betala genom autogiro. Det kostar ingenting extra för dig som kund.

Har du autogiro får du också en pappersfaktura, men fakturan saknar inbetalningskort. Du kan kombinera e-faktura med autogiro, då får du en kopia på fakturan till din internetbank. 

Om det är något som inte stämmer med fakturan, kan du då kontakta oss eller din bank för att stoppa betalningen.

När du har autogiro dras pengarna automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Om det skulle vara så att du inte har tillräckligt med pengar på kontot, så blir fakturan obetald. Du måste då betala fakturan på annat sätt.

Vill du ha en blankett hemskickad för att ansöka om autogiro? Kontakta servicecenter, se kontaktinformation.

Vid utebliven betalning av faktura

Påminnelse

Vi skickar påminnelse på fakturan, om den inte betalas i tid. På påminnelsen står det när den senast ska vara betald. Om fakturan förblir obetald skickas den vidare till inkasso.

Inkassokrav

Om din faktura har gått vidare till inkasso, kommer du att få ett inkassokrav från Visma Collectors. Har du fått ett inkassokrav är det Visma Collectors du ska kontakta om du har frågor om inkassokravet.

Kreditfakturor och tillgodohavanden

Tillgodohavande dras normalt av på nästa ordinarie faktura.

Vid frågor om fakturan

Har du frågor om din faktura, ska du kontakta servicecenter, se kontaktinformation.