För dig som jobbar på förskola

Här får du bra tips och råd om hur du kan minska avfallet på din förskola. Du kan också läsa om goda exempel från liknande verksamheter.

När avfallet minskar, minskar också påverkan på klimat och miljö. Kostnaderna för inköp av sjunker. Avfallsavgifterna reduceras. Det går åt mindre arbetstid för avfallshantering. Lokalerna kan utnyttjas effektivare och arbetsmiljön bli bättre. Alla kan bidra!

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

Avfallstrappan är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas. Det förebyggande arbetet handlar inte om källsortering utan om saker vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att förhindra att produkter blir avfall överhuvudtaget.

Bild på avfallstrappan. Avfallet ska i första hand förebyggas, därefter återanvändas, återvinnas, energiutvinnas och om inte det går, så är deponering en sista utväg.

Små tips som gör stor nytta

Släng mindre mat, engångsartiklar, papper och annat avfall som är vanligt i förskolan. Gå igenom tipsen på arbetsplatsträffar och kryssa för de åtgärder ni skulle kunna börja med. Fundera gärna på om det finns fler saker ni kan göra för att minska avfallet på er förskola. Lycka till!

Matsvinn

 • Ställ fram lagom mycket mat. Beställ inte mer från köket innan maten är slut på alla avdelningar. Mat i oöppnade kärl kan kylas ner snabbt och användas till mellanmål.
 • Lägg inte upp för mycket mat på tallriken på en gång. Uppmuntra barn som tar själva att börja med en mindre portion och sedan ta om.
 • Rapportera närvaro till köket varje morgon.
 • Återkoppla dagligen till köket så att måltidspersonalen får reda på vad barnen tyckte om maten och hur mycket som slängdes.
 • Samarbeta för att minska matsvinnet. Besök köket och bjud in måltidspersonalen på arbetsplatsträffar.
 • Informera medarbetarna om livsmedelslagens hygienregler. Det är inte ovanligt att de övertolkas och att mat därför slängs i onödan.
 • Tillämpa pedagogiska måltider där personal och barn äter tillsammans.
 • Jobba med mat som tema och gör barnen delaktiga i matlagningen.

Annat avfall

 • Ha ordning på lagret av material, så att inte för mycket köps in. Utse en ansvarig.
 • Klipp ritpapper i mindre delar och uppmuntra barnen att måla på båda sidor istället för att ta nytt papper till varje teckning.
 • Använd spill, restmaterial och naturmaterial för pyssel. Papper, textilier, trä, sten, kork, förpackningar och toarullar är några exempel. Försäkra er först om att materialet inte innehåller skadliga kemikalier.
 • Köp leksaker av god kvalitet och utan skadliga kemikalier.
 • Lär barnen att vara sparsamma med pappershanddukarna.
 • Välj tvättbara skoskydd som kan användas många gånger.
 • Kommunala förskolor kan använda Insidan, Gnesta kommuns intranät, när ni söker eller vill bli av med möbler och prylar.
 • Mät och synliggör avfallet. Låt barnen delta.
 • Jobba med avfall som tema och gör barnen medvetna om hur viktigt det är att minska avfallet.
 • Ordna en byteshylla där föräldrar kan skänka och få barnkläder och annat, eller sätt upp en anslagstavla för bytesannonser.

Goda exempel

Västra Gunnesgärde samarbetar för minskat matsvinn

På Västra Gunnesgärde förskola samarbetar pedagoger och måltidspersonal för att minska matsvinnet. Kocken är med på pedagogernas måndagsmöten där maten är en stående punkt. En av pedagogerna har gått en kurs om miljömåltider vilket ökat förståelsen för hur viktigt det är att minska matsvinnet.

- Med korta kommunikationsvägar till köket kan vi pedagoger snabbt förmedla vad barnen tycker och tänker om maten. Till exempel märker vi när barnen är mer eller mindre hungriga. Måndagsmötet ger alla avdelningar och köket möjlighet att resonera tillsammans och vi kan få en samstämmighet, säger Annika Ling, förskollärare på Västra Gunnesgärde.

Temperaturgatan använder kommunens intranät

Förskolan Temperaturgatan 7 i stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen har skapat en rutin för att använda Göteborgs Stads interna sajt för återbruk av möbler och inventarier. Två av förskollärarna är ansvariga för att lägga ut annonser. Förskolan kollar också vad som finns på intranätet innan de köper nytt. 

-Jag tycker att det är väldigt bra att intranätet finns. För mig är det hållbar utveckling att inte ha saker i ett förråd – de ska användas, säger förskolechef Rose-Marie Kinnander.