För dig som jobbar på äldreboende

Här får du bra tips och råd om hur du kan minska avfallet på äldreboendet. Du kan också läsa om goda exempel från liknande verksamheter.

När avfallet minskar, minskar också påverkan på klimat och miljö. Kostnaderna för inköp av sjunker. Avfallsavgifterna reduceras. Det går åt mindre arbetstid för avfallshantering. Lokalerna kan utnyttjas effektivare och arbetsmiljön bli bättre. Alla kan bidra!

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår

Avfallstrappan är en del av EU-lagstiftningen och säger att avfall i första hand ska förebyggas. Det förebyggande arbetet handlar inte om källsortering utan om saker vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att förhindra att produkter blir avfall överhuvudtaget.

Bild på avfallstrappan. Avfallet ska i första hand förebyggas, därefter återanvändas, återvinnas, energiutvinnas och om inte det går, så är deponering en sista utväg.

Vanliga orsaker till varför det blir avfall

 • Fel produkter köps in. Låg kvalitet, dålig passform och produkter som inte går att reparera bidrar till onödigt avfall.
 • Engångsprodukter står för en stor del av det totala avfallet.
 • Lite extra. Man beställer och lägger upp lite extra mat och gör kanske inköpen extra stora för att få fri frakt.
 • Dålig koll på lager och för stora lager gör att produkter glöms, blir över och blir för gamla.
 • Rutiner saknas, är felaktiga eller kommuniceras inte. Till exempel rutiner för inköp, toalettbesök och hygien.
 • Misstolkning av regler. Det är till exempel vanligt att bäst före-datum för livsmedel övertolkas.
 • För mycket emballage, fel storlek på förpackningar och förpackningar som inte kan lämnas i retur.
 • Bristande uppföljning av till exempel avfallsmängder och inköp.
 • Behov av kunskap. Att veta hur mycket miljöpåverkan och kostnader kan minskas genom att förebygga avfall skapar engagemang.

Små tips som gör stor nytta

Släng mindre mat, inkontinensskydd, engångsartiklar och annat avfall som är vanligt på äldreboenden. Gå igenom tipsen på arbetsplatsträffar och kryssa för de åtgärder ni skulle kunna börja med. Fundera gärna på om det finns fler saker ni kan göra för att minska avfallet på ert äldreboende. Göteborgs Stad har arbetat aktivt med att förebygga avfall på äldreboenden och mer utförliga handböcker, tips och exempel finns på Göteborgs Stads hemsida. Lycka till!

Matsvinn

 • Återkoppla dagligen till köket så att måltidspersonalen får reda på vad de boende tyckte om maten och hur mycket som slängdes.
 • Rapportera frånvaro till köket när den uppkommer.
 • Samarbeta med köket och bjud in måltidspersonalen på arbetsplatsträffar.
 • Öka energi-och näringsinnehåll och minska portionsstorlekarna. Då får de boende i sig tillräckligt även om de inte orkar äta en normalportion.
 • Välj tillbehör (till exempel ris, potatis eller pasta), som de boende tycker om. Anpassa beställningen av grönsaker efter hur mycket de boende vill ha.
 • Öppna ett kärl, bleck eller kantin i taget. Mat i oöppnade kärl kan kylas ner och sparas till kvällsmat eller mellanmål.
 • Gör måltiden till en trevlig stund. Sitt ner tillsammans med de boende och se till att de har det bekvämt och kan äta i lugn och ro, utan störande spring eller skrammel.

Inkontinensskydd

 • Prova ut inkontinensskydd individuellt. Rätt typ och rätt storlek på inkontinensskydd förebygger läckage och onödigt avfall. Information om vilket inkontinensskydd som ska användas ska finnas hos respektive boende. Det finns även tvättbara inkontinens-skydd för boende med mindre behov.
 • Gå på toaletten oftare med de boende. Det är särskilt viktigt att lära sig känna igen signaler om att man behöver gå på toaletten från boende som inte kan uttrycka sig själva. Dokumentera och gå regelbundet igenom rutiner för toalettbesök för varje boende.

Engångsprodukter

 • Ersätt engångsdraglakan och engångsunder­lägg för rullstolar med tvättbara flergångsalternativ.
 • Byt engångshaklappar mot personliga flergångshaklappar.
 • Ersätt engångsförkläden som används av medarbetare vid duschning med flergångs­förkläden.
 • Använd flergångsburkar istället för engångs­material vid förvaring av livsmedel.
 • Tydliggör när engångshandskar ska användas. Det är inte ovanligt att engångshandskar används trots att de inte behövs.

Goda exempel från Sekelbo

Sekelbo i stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg visar hur ett äldreboende kan minska både avfall, miljöpåverkan och kostnader.

 - Tidigare använde vi mycket engångsprodukter som till exempel säng-och sittunderlägg och haklappar. Idag har vi tvättbara produkter, säger Birgitta Glada, undersköterska på Sekelbo.

Äldreboendet lyckades reducera sitt matavfall med 23 procent och sitt restavfall med 10 procent. Samtidigt har stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg fått drygt 140 000 kronor över till bättre verksamhet.

Toalettbesök efter behov

På Sekelbo har man också provat ut rätt inkontinensskydd till varje boende som behöver, vilket minskat både läckage och avfall.

 - 80–90 procent av våra boende använder inkontinensskydd, men tyvärr har man ibland skydd ”för säkerhets skull” istället för att ta personen till toaletten. Det handlar inte bara om miljö, utan om människors värdighet – att man faktiskt får gå på toaletten när man behöver. Därför har vi arbetat mycket med att dels planera in fler toalettbesök under dagen, dels med att personalen ska lära sig att läsa av de boende som inte kan uttrycka sig, säger enhetschef Cristina Foconi.

Mer näring i maten

 - Äldre kan ofta inte äta normalstora portioner, därför slängs mycket. De behöver istället näringsberikade, mindre portioner, säger Cristina Foconi.

Förutom mindre och mer näringsrika portioner införde Sekelbo rutinen att skriva vad de boende tyckte om maten på matsedlar­na som skickas tillbaka till köket. Även rutinerna vid frukost och kvällsmat ändrades.

 - Idag frågar vi de boende vad de vill äta innan vi tillreder maten, berättar Birgitta Glada. Till exempel kokar vi numera gröt till exakta antalet personer och frågar om de vill ha smörgåsar innan vi breder dem.

Sekelbo arbetar också med att skapa en lugn och trivsam miljö runt måltiderna, med fin dukning och personal som sitter ner tillsammans med de äldre.