Slamtömning

Slambilar tömmer avfall från slutna tankar, minireningsverk, två- och trekammarbrunnar, köksavlopp samt fosforfällor. Din avloppsanläggning ska tömmas minst en gång per år.

Bild på slambil framifrån med fritt runt väg

Vad som krävs för att vi ska hämta ditt slam

  • Vägen fram till närmaste uppställningsplats från tanken eller brunnen måste bära för en tung lastbil.
  • Vägen måste även vara minst 3 meter bred, vara fri från buskar, träd/grenar och andra hinder minst 1 meter på varje sida av vägen, och fri från buskar och grenar upp till 4 meter på höjden.
  • Brunnslocket får inte vara låst eller på annat vis vara blockerat. Det får inte heller väga över 15 kg.
  • Sommartid ska det även röjas eller klippas så det blir en gång, som är fri från hög växtlighet, från uppställningsplatsen till tömningsplatsen. Klipp även ner buskar och liknande runtom tömningsplatsen. Detta för att chauffören ska kunna gå fram till och runt tömningsplatsen utan att behöva gå i högt gräs eller bland buskar.
  • Vintertid ska vägen vara plogad och väl halkbekämpad samt din brunn eller tank framskottad. Det är näst intill omöjligt för chauffören att hitta ett översnöat brunnslock.
  • Tömningsplatsen ska märkas upp med den röda flaggan.
Röd flagga för utmärkning av tömningsplats

Röd flagga

Från och med 2018 läggs alla avloppsanläggningar in på schemalagd tömning. Det innebär att du som hittills har budat alla dina tömningar, kommer att få en schemalagd tömning per år. Eventuell köksbrunn kommer att få en schemalagd tömning vartannat år. 

Självklart kan du ha flera schemalagda tömningar per år. Du kan även ringa in och buda tömningar utöver den schemalagda tömningen. Du kan även ersätta en schemalagd tömning med en budad tömning. Om du till exempel har budat en tömning i mars ett år, och har en schemalagd tömning i maj, kan du välja att hoppa över den schemalagda tömningen samma år.

Kontakta Servicecenter och be att få prata med tekniska verksamheten, så hjälper vi dig att lägga upp ett bra schema, se kontaktinformation.

Vi har delat in kommunen i olika områden för schematömning, se relaterad info.

Tömning mer sällan än en gång per år

Vill du ha tömt mer sällan än en gång per år måste du ansöka om dispens hos miljöenheten. För köksbrunnar gäller samma sak om du vill ha tömt mer sällan än en gång vartannat år.

Budad tömning

Du kan buda tömningar, utöver eller istället för den schemalagda tömningen, vilket innebär att du ringer och beställer en tömning. Vi kommer då och tömmer din tank eller brunn inom en vecka (6 arbetsdagar).

Du beställer budad tömning hos Servicecenter, se kontaktinformation, eller genom att fylla i formuläret Beställ slamtömning, se relaterad info.

Akut tömning

Är du i behov av akut slamtömning kan vi komma samma dag.

Under kontorstid ringer du Servicecenter, se kontaktinformation.

Övrig tid, mellan kl 16.00 - 08.00 samt under helgdagar, ringer du FORIA på telefon: 070 - 655 50 75.

Om chauffören inte kan tömma på grund av att ovanstående inte är uppfyllt, debiteras du för en bomkörning enligt gällande taxa och din tömning försenas.

Slangdragning

Om slamchauffören måste dra ut mer än 10 meter slang för att kunna tömma din tank eller brunn, kostar det extra. Slamchauffören har upp till 50 meter slang med sig på bilen. Om det behövs mer slang än 50 meter så uppge det när du beställer tömning.

Så här mycket kostar det 

Alla prisuppgifter avser kostnad per tömning

Anläggning

Schemalagd hämtning*

Budad hämtning**

Samma dag kl 7-14

Samma dag kl 14-7***

Slamavskiljare/ sluten tank 0-3 kbm

1 102 kr

1 399 kr

1 662 kr

4 626 kr

Enbart BDT

799 kr

1 096 kr

1 359 kr

4 323 kr

Slamavskiljare/ sluten tank 4-6 kbm

1 534 kr

1 831 kr

2 094 kr

5 058 kr

Tillägg per kbm över 6 kbm

169 kr

169 kr

169 kr

169 kr

Samtidig tömn. av BDT

270 kr

270 kr

270 kr

270 kr

Bomkörning

520 kr

520 kr

520 kr

520 kr

Slangdragning > 10 meter, per 10 meter upp till 49 meter

7 kr

7 kr

7 kr

7 kr

Slangdragning > 50 meter, tillkommande per timme

1 013 kr

1 013 kr

1 013 kr

1 013 kr

Tömning med mindre fordon, till kommande per timme

1 249 kr

1 249 kr

1 249 kr

1 249 kr

 

*Schemalagd tömning avser en eller flera tömningar per år enligt särskild turlista.
** Budad hämtning är när du ringer in och beställer tömning varje gång. Vi kommer då och hämtar slammet inom 6 arbetsdagar.
***Vid akuttömning på icke ordinarie arbetsdag gäller det högre priset, pris för hämtning samma dag kl 14 - 07, oavsett klockslag. Som icke ordinarie arbetsdag avses alla helger samt helgdagar.

Senast publicerad 2019-06-03