Beställning av budad slamtömning

Genom att fylla i formuläret kan du beställa budad slamtömning hos servicecenter. Vid en budad slamtömning kommer vi och tömmer inom 6 arbetsdagar.

Innan vi kan tömma hos dig, behöver du se till att våra krav är uppfyllda, se relaterad info.

En budad slamtömning kostar lite extra. För aktuella tömningspriser, se relaterad info.

Din order om tömning skickas till vår entreprenör senast nästkommande vardag. Tömning sker sedan inom 6 arbetsdagar.

Vill du beställa schemalagd hämtning eller akuttömning, ber vi dig att ringa servicecenter, se kontaktinformation.

Gäller det akuttömning efter kontorstid kan du ringa direkt till vår entreprenör på telefon: 070 - 655 50 75.


Skriv in ditt förnamn och efternamn

Skriv in adressen där tömning ska ske

Skriv in fastighetsbeteckning för tömningsadressen

Skriv in telefonnummer som det går att nå dig på

Skriv in din e-postadress
Behövs slang över 50 meter? * (obligatorisk)
Behövs slang över 50 meter?


Vår entreprenör måste veta om de behöver dra mer än 50 meter slang från där bilen kan stå fram till tömningsplatsen.
Vilken typ av avlopp gäller tömningen? * (obligatorisk)
Vilken typ av avlopp gäller tömningen?

Kryssa för vilket avlopp du vill tömma
Storlek på sluten tank, slamavskiljare för wc eller minireningsverk * (obligatorisk)
Storlek på sluten tank, slamavskiljare för wc eller minireningsverkKryssa för rätt storlek
Avbokning av schemalagd tömning i år * (obligatorisk)
Avbokning av schemalagd tömning i år


Kryssa för ja eller nej

Skriv in ditt meddelande eller annan information som du vill lämna