Foto på farligt avfall, hög med sprejflaskor

Exempel på farligt avfall

Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som kan vara farligt för dig och/eller miljön. Förpackningar, där innehållet klassas som farligt avfall, har ofta en farosymbol på sig.

Som hjälp kan du leta efter en farosymbol på förpackningen (se symboler nedan). Har den symbolen är det att betrakta som farligt avfall.

Ibland kan det dock vara svårt att avgöra vad som är vad. Det är därför alltid bäst att ta det säkra före det osäkra — är du osäker behandlar du det som farligt avfall.

Nya farosymboler för märkning av farligt avfall

Förenta nationerna (FN) har antagit Ett Globalt Harmoniserande System (GHS) för klassificering och märkning av kemikalier. Systemet innebär att alla länder i hela världen använder samma klassificering och märkning av kemikalier.

Det i sin tur är tänkt att leda till en mer säker hantering och transport av kemikalier, då märkningen är densamma, oavsett vilket språk man talar. 

Symbol för brandfarligt
Symbol Läs varningstexten
Symbol för oxiderande
Symbol för miljöfarligt
Symbol för hälsoskadligt/irriterande
Symbol för mycket giftig/giftig
Symbol för frätande
Symbol för explosivt

De nya officiella farosymbolerna som kommer att gälla från och med juni 2015, enligt GHS.

Detta gör du med ditt farliga avfall

På återvinningscentralen i Gnesta kan du lämna ditt farliga avfall. Bor du i villa kan du dessutom få det hämtat avgiftsfritt hemma hos dig genom röda-boxen systemet.

För att vi ska ta emot ditt farliga avfall måste du se till att flytande avfall är förpackat med tätsittande lock. Är det inte i originalförpackning måste burk/flaska märkas med innehåll.    

I hyreshus och bostadsföreningar pågår utbyggnaden av ett system med lokala farligt avfall-stationer (FA-station). Förutsättningen för att man ska kunna få tillgång till en FA-station är att det finns lämplig plats att placera den på samt att föreningen/hyresvärden har en kontaktperson.

För mer information om hämtning av farligt avfall, se relaterad information.

Hur behandlas mitt farliga avfall?

Avfallet hamnar hos Fortum i Örebro för destruktion och omhändertagande. En liten del går vidare till återvinning, t ex kadmium som används i stora fartygsbatterier. Spillolja används som bränsle.