Bild på röd box för farligt avfall

Hämtning av farligt avfall

Farligt avfall måste tas omhand på rätt sätt. Villahushåll har en röd box för farligt avfall och kan beställa hämtning vid fastigheten av farligt avfall. I kommunens almanacka kan du se när nästa hämtning sker.

Hur vi samlar in ditt farliga avfall beror på vilken typ av fastighet du bor i.

Villahushåll får en röd box, i vilken man t ex samlar gamla batterier, glödlampor och kemikalier. Boxen töms sedan vid din fastighet.

Hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar får ett FA-skåp och boxar för batterier, elskrot och lampor. FA-skåpet placeras i anslutning till den gemensamma hämtplatsen för soporna.

En förutsättning för att få tillgång till FA-skåp är att föreningen/hyresfastigheten har en säker uppställningsplats, samt en person som håller i kontakten med kommunen.

Arbetet med införa hämtningssystemet för hyreslägenheter och bostadsföreningar fortlöper.

Så här gör du om du fått en röd box

Systemet är enkelt - det är bara att följa instruktionerna på locket. Så här fungerar det:

1. Sortera

I din box lägger du batteridrivna saker, glödlampor och "övrigt farligt avfall".

Lägg batterier och glödlampor separat i olika påsar, för att underlätta för chauffören som ska hämta ditt farliga avfall.

2. Ring

När du har fyllt din box och vill få den hämtad ringer du till servicecenter, se kontakt. Då får du också reda på hämtdag.

Bilen, som samlar in farligt avfall, åker runt i kommunen näst sista torsdagen i varje månad. I kommunens almanacka är det markerat när hämtning sker. Du måste ringa senast fredagen veckan innan hämtdag så att vi har möjlighet att planera turen.

3. Ställ ut

När det är dags för hämtning ställer du ut boxen senast kl 07.00 på hämtdagen. På boxens lock ser du om du ska ställa den vid dörren eller vid sopkärlet. Att det är olika beror på gångavstånd och tillgänglighet.

Innan du ställer ut boxen låser du den med ett buntband. Det är viktigt då det är en fråga om säkerhet.