Bild på pojke som sorterar förpackningar på en återvinningsstation

Förpackningar

Förpackningar ska sorteras ut från hushållsavfallet och lämnas till någon av återvinningsstationerna i kommunen. Släng inte förpackningar bland hushållsavfallet, då betalar du två gånger för att bli av med förpackningen.

I kommunen finns sex stycken återvinningsstationer där du kan lämna förpackningar, tidningar och batterier.

  • Vid Stopp i Gnesta
  • Bakom ICA i Gnesta
  • Återvinningsgården i Gnesta
  • I centrala Björnlunda
  • I centrala Stjärnhov
  • Vid norra infarten till Laxne

Verksamheter med mycket förpackningsmaterial

Återvinningsstationerna i kommunen är främst till för privatpersoner. Verksamheter med mycket förpackningsmaterial hänvisas till någon av Förpackningsinsamlingens mottagningspunkter. För mer information om förpackningar från verksamheter, se relaterad information.

Ansvariga för återvinningsstationerna

Förpackningsinsamlingen är ansvarig för systemet och de utser entreprenörer som hämtar materialet. Det är också de som är ansvariga för containrarna och för tömning av dessa samt för städning i området runt containrarna.

Så här sorterar du dina förpackningar

Förpackningsinsamlingen har en sorteringsguide på sin webbplats. Där kan du söka på olika slags avfall och få reda på hur du ska sortera avfallet, se relaterad information.

Glasförpackningar

Fönster- och spegelglas lämnas på Återvinningsgården. Färgat och ofärgat engångsglas i behållare.

OBS! Skilj på färgat och ofärgat glas. Lägg inte sten, keramik eller porslin bland glasförpackningarna.

Returpapper

Tidnings- och kontorspapper, reklam

Pappersförpackningar

Kartonger, wellpapp, mjölkkartonger.

Metallförpackningar

Kastruller, stekpannor, brickor och liknande lämnas på Återvinningsgården. Metallförpackningar som till exempel aluminiumfolie, metallock, konservburkar, färgburkar och kaviartuber.

Hårda och mjuka plastförpackningar

Fat, burkar, dunkar, hinkar och flaskor, plastpåsar, kassar, säckar, plastfilm och vakuumförpackningar med mera.

Rengör förpackningarna från till exempel färg och matrester för att undvika dålig lukt. Platta till förpackningarna så blir transporterna effektivare och utsläppen mindre.